Amazon'da sat Oturum aç
Bu madde, şurada yapılacak satışlar için uygulanır: Almanya (anakara)

Avrupa Vergi ve Mevzuat Hususları

KDV

Avrupa'da uygulanan KDV, ürün ve hizmetlere katılan değer üzerinden hesaplanan bir tüketim vergisidir. Avrupa'da kullanılmak veya tüketilmek üzere alınıp satılan ürünler ve hizmetler için geçerlidir. Bu nedenle, ihracat kapsamında veya yurt dışındaki müşterilere satılan ürünler genellikle KDV'ye tabi olmaz. Avrupa'ya yapılan ithalat işlemleri vergiye tabidir.

Katma Değer Vergisi:

 • Ürünlerin üretimi ve dağıtımı ile ilgili tüm ticari faaliyetler için geçerli olan genel bir vergidir.
 • Bir tüketim vergisidir.
 • Fiyat üzerinden yüzdelik olarak hesaplanır ve bu sayede üretim ve dağıtım zincirindeki her aşamada gerçek vergi yükü görülebilir.
 • Vergiye tabi kişilerin (yani KDV mükellefi işletmelerin) ticari faaliyetleri için yaptıkları satın alımlarda ödedikleri vergi tutarını, satışlarıyla topladıkları KDV tutarından düştükleri bir kısmi ödeme sistemi aracılığıyla kademeli olarak tahsil edilir. Bu mekanizma, vergilendirmenin işlem sayısından bağımsız olmasını sağlar.
 • "Vergiye tabi" olan ürün satıcısı tarafından gelir idaresi kurumlarına ödense de aslında fiyata dahil olması nedeniyle alıcı tarafından satıcıya ödenir. Bu nedenle dolaylı bir vergidir.

Katma Değer Vergisi (KDV) hakkında daha fazla bilgi edinin.

KDV nasıl tahsil edilir?

KDV kaydı bulunan tüccarlar bir KDV numarası alırlar. Faturalarda, müşterilerden tahsil edilen KDV tutarını belirtmeleri gerekir. Bu şekilde, müşteri (kayıtlı bir tüccarsa) ödeyeceği vergiden tüccarın ne kadar düşmesi gerektiğini görür ve tüketici de eline geçen ürün için ne kadar vergi ödediğini öğrenmiş olur.

KDV'nin kapsamı ve KDV oranları

Avrupa yasaları gereğince, yalnızca standart KDV oranının en az %15, indirimli oranınsa en az %5 olması şartı arandığından, gerçekte uygulanan oranlar hem Avrupa ülkeleri hem de ürün türleri arasında değişkenlik gösterir. Ayrıca, bazı üye devletler belirli alanlarda ayrı kurallar uygulamayı sürdürmektedir.

Bir üye ülkede belirli bir ürün için geçerli KDV oranları hakkında en güvenilir bilgi, söz konusu üye ülkenin yetkili KDV kurumundan edinilebilir.

İthalat ve ihracat işlemlerinde KDV

Avrupa'ya veya bir Avrupa Birliği ülkesinden diğerine ürün satarken vergi oranının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğini unutmamanız gerekir. Kendi ürünlerinizi bir Avrupa ülkesinden diğerine aktarmanız veya ürünlerinizin Amazon Lojistik tarafından bir lojistik merkezinden başka bir ülkeye aktarılarak burada depolanması durumunda aktarım işlemi de KDV'ye tabi olabilir. Amazon pazaryeri web sitesinde belirtilen konumlardaki, ürünlerinizi teslim ettiğiniz (veya Amazon'un sizin adınıza teslimat yaptığı) ülkedeki ya da başka ülkelerdeki KDV yükümlülükleri de dahil olmak üzere, geçerli olan tüm KDV yükümlülüklerini yerine getirmek sizin sorumluluğunuzdadır.

İpucu: Birden çok Amazon Avrupa pazaryerinde satış yapıyorsanız farklı üye devletlere KDV ödemeniz gerekebileceğini, bu nedenle de her üye devlet için ayrı KDV numarası başvurusunda bulunmanız gerekebileceğini unutmayın. AB'deki KDV yükümlülükleriniz konusunda vergi danışmanınızdan yardım alabilirsiniz.

Avrupa'ya ürün ithal ediyorsanız ürünler Avrupa'ya girdiği anda, ürünlerin gönderildiği teslimat ülkesinde KDV ödeme yükümlülüğünüz olabilir. KDV, genellikle ithalatın gerçekleştiği ülkede beyan sahibi tarafından ödenir. Tedarikçinizle, ithalat KDV'sinin ürünlerin fiyatına dahil olacağına ve tedarikçinin ilgili vergi dairesine bir ödeme yaparak sizi bu yükümlülükten kurtaracağına ilişkin bir anlaşma yapmadığınız sürece, ürünlerin teslimatı sırasında ithalat KDV'sini ödeme yükümlülüğü size ait olur.

Şirketiniz Avrupa'da değilse ve ürünlerinizi Avrupa dışındaki bir ülkeden doğrudan Avrupa'daki bir müşteriye veya lojistik merkezine gönderiyorsanız tabi olabileceğiniz ithalat ve KDV yükümlülükleri konusunda vergi danışmanınızdan bilgi alın.

Avrupa dışındaki müşterilere ihracat çerçevesinde satılan ürünler Avrupa'da uygulanan KDV'ye tabi olmayabilir.

Daha fazla bilgi için Avrupa Komisyonunun web sitesini ziyaret edin.

Sicil kaydı yaptırarak KDV numarası alma ve KDV iadeleri için beyanda bulunma

Ürünlerinizi Avrupa'da satıyorsanız KDV tahsil etmeniz gerekebilir. KDV kayıt numarası talep etmeniz, KDV iadeleri için beyanda bulunmanız ve müşterilerinizden tahsil ettiğiniz KDV tutarını ilgili vergi idaresi kurumuna ödemeniz gerekebilir.

Çoğu Avrupa ülkesinde, kayıt yaptırmak istediğiniz ülkenin vergi dairesinin web sitesinden çevrimiçi kayıt olabilirsiniz. Bu web sitelerinin çoğunda, KDV ile ilgili bilgi İngilizce dilinde sunulur. Web sitelerinde genellikle kaydolmak için doldurabileceğiniz bir çevrimiçi form veya indirip doldurduktan sonra posta yoluyla gönderebileceğiniz PDF biçiminde bir form bulabilirsiniz. Çevrimiçi kayıt olanağı yoksa KDV numarası almak üzere kaydolmak için nereye başvurmanız gerektiğini buradan öğrenebilirsiniz. KDV numarası talebinizi gönderdikten sonra, size imzalayarak normal posta yoluyla iade etmeniz gereken formlar da gönderilebilir.

KDV'ye kaydolmak, çeşitli raporlar sunmak ve KDV'li fatura kesmek gibi belirli uygunluk gerekliliklerini beraberinde getirir.

Birden fazla ülkede KDV kaydı

Hem satış düzeyinize hem de envanterinizin nerede depolandığına bağlı olarak KDV kaydı yaptırmanız gerekebilir. Vergi danışmanlarınıza bir satıcı olarak taşıdığınız niteliklere göre KDV kayıt gerekliliklerinizin neler olduğu hakkında danışmalısınız.

AB'de depolanan envanterinizden müşterilere ürün satmanız halinde ürünlerinizin çıkış ülkesinde KDV iadesi beyanında bulunmanız gerekebileceği gibi, ürünlerinizi gönderdiğiniz ülkede de bunu yapmanız gerekebilir (örneğin, Avrupa Birliği'ndeki "mesafeli satış" eşiğini aşarsanız).

Mesafeli mal satışı

Bir Avrupa Birliği ülkesinden, başka bir Avrupa Birliği ülkesinde yaşayan ve genel olarak KDV yükümlülüğü doğuracak herhangi bir ticari faaliyette bulunmayan, özel şahıs statüsündeki müşterilere ürün satılmasına mesafeli satış denir.

"Mesafeli satış eşiği", Avrupa Birliği'ndeki her ülkenin Euro cinsinden veya yerel para biriminde belirlediği bir değerdir. Bir ülkeden başka bir ülkeye yaptığınız satışların tutarı o ülkenin eşiğinden yüksekse bu ülkede KDV kaydı oluşturmanız gerekir. Bu ülkede KDV'nin beyan edilmesi, tahsil edilmesi ve ödenmesi sizin sorumluluğunuzdadır.

Mesafeli satış eşiğini aşıp aşmadığınız hesaplanırken Avrupa Birliği genelindeki tüm satışlarınızın toplamına bakılmadığını unutmayın. Her Avrupa Birliği ülkesinin bir mesafeli satış eşiği vardır ve bu eşik ülkeden ülkeye değişir. Mesafeli satış eşiği konusunda doğru bilgi almak için ürünlerinizi satmak istediğiniz ülkedeki bir vergi dairesine danışın.

KDV'yi faturalandırma

Birçok Avrupa ülkesinde, müşteriler KDV'nin dahil edildiği bir fatura almayı bekler. Avrupa KDV mevzuatı gereğince faturalara KDV'yi dahil etmeniz gerekebilir ve genellikle müşterilerin beklentileri yasanın ötesine geçer. Örneğin, Almanya ve İtalya'daki çoğu müşteri, kıymetli bir ürün satın aldığında kendisine fatura verilmesini bekler.

KDV müşterek ve müteselsil sorumluluk yasaları

Almanya

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren çevrimiçi pazaryeri işletmecileri aşağıdaki durumlarda, kendi pazaryerlerinde işlem yapan ve Almanya'dan ve/veya Almanya'ya sipariş gönderen satış ortaklarına ait ödenmemiş KDV'den müşterek ve müteselsil olarak sorumludur:

 • Almanya KDV Kanunu'nun hükümlerine göre satış ortağından bir Almanya Vergi Belgesi veya Beyanı (KDV dışı yükümlülük durumunu doğrulayan) alamaması
 • Bir satış ortağının KDV hükümlerine uymadığı hakkında "bilgi sahibi olması veya bilgi sahibi olmasının gerekmesi" ya da
 • Almanya vergi dairesinden satış ortağının KDV hükümlerine uymadığına dair bildirim aldıktan sonra, bu satış ortağının kendi pazaryeri üzerinden ürün sunmasını engellememesi

Amazon'a nasıl Almanya Vergi Belgesi veya Beyanı sunabilirim?

Almanya'dan ve/veya Almanya'ya sipariş gönderiyorsanız ve aşağıdaki KDV muafiyetlerinden biri doğrudan ürün gönderdiğiniz tek kaynak konumda geçerli değilse (i) Almanya'da geçerli bir vergi numarası ("Steuernummer") edinerek KDV kaydı yaptırmanız, (ii) Almanya Vergi Belgesi almak için başvurmanız ve (iii) Seller Central'a vergi belgesinin bir kopyasını yüklemeniz gerekir:

 • Amazon sitesinde yapılmamış satışlar da dahil olmak üzere teslimatların, geçerli ve önceki takvim yılında 100.000 EUR'dan daha az tutarda olduğu ve söz konusu eşiğe uygunluktan feragat etmediğiniz, AB ülkelerinden Almanya'daki bir müşteriye gönderilen kargolar veya
 • AB dışındaki ülkelerden Almanya'daki müşterilere gönderilen kargolar: Bu kargolar için Almanya'da, Almanya KDV Kanunu'nun 8. bölümünün 3. paragrafında belirtilen koşulların yerine getirilmediği durumlarda vergi yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Muafiyetlerden birinin kapsamına giriyorsanız Amazon'a, Amazon sitelerinden herhangi biri üzerinden yaptığınız satışların, geçerli Almanya KDV yasası kapsamında KDV yükümlülükleri doğurmayacağına dair bir Beyan sunmanız gerekir.

Amazon'a karşı yükümlülüklerimi yerine getirmezsem sonuçları ne olur?

Amazon'a Vergi Belgesi veya Beyanı sağlamazsanız artık Amazon.de üzerinden satış yapamaz, Almanya'da Amazon Lojistik hizmetlerini (AB İçi ile Orta ve Doğu Avrupa Amazon Lojistik programları dahil) kullanamaz veya Almanya'daki müşterilere sipariş gönderemezsiniz. Envanterinizi Almanya'daki lojistik merkezlerinden kaldırmanız için 30 günlük bir süre tanınır. Bu süre dolduktan sonra kalan tüm envanter başka bir bildirimde bulunulmaksızın ve masrafları size ait olmak üzere bertaraf edilir.

Vergi Belgenizin veya Beyanınızın bir kopyasını yükleyerek satış yetkilerinizi geri alabilirsiniz. Vergi Belgenizi veya Beyanınızı yüklemenizin ardından Amazon bir geçerlilik kontrolü gerçekleştirir ve ek bilgi gerektiğinde size dönüş yapar. Bu işlem beş iş günü kadar sürebilir.

Vergi yükümlülükleriniz hakkında sorularınız varsa bir vergi danışmanı veya Almanya vergi daireleriyle iletişime geçmeniz gerekir.

Diğer Avrupa ülkeleri

Diğer Avrupa ülkelerindeki çevrimiçi pazaryerlerine yönelik KDV gereklilikleri hakkında genel bilgi için KDV Eğitimi web sitemizdeki Avrupa KDV Yönetmelikleri sayfasına bakın.

KDV e-ticaret mevzuatı

Birleşik Krallık

Birleşik Krallık'ın, Avrupa Birliği'nin tek pazarından ve gümrük birliğinden resmî olarak ayrılması 1 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşecek. Birleşik Krallık'ın bu tarihten itibaren yeni KDV kuralları belirlemesi beklenmektedir. Bu da Birleşik Krallık'taki müşterilere yapacağınız satışlarda uygulanacak KDV hesaplamalarını değiştirebilir. Daha fazla bilgi için E-ticarete ilişkin Birleşik Krallık KDV'si yardım sayfasına bakın.

Vergi ile ilgili diğer kaynaklar

Avrupa Vergilendirme ve Gümrük Birliği Almanca
Birleşik Krallık İthalat ve yurt dışından satın alma: KDV ödemesi ve iadesi İngilizce
Almanya Federal Maliye Bakanlığı Almanca
Fransa Yabancı şirketler: Fransa'daki vergi yükümlülükleriniz İngilizce
İtalya Agenzia Entrate İtalyanca
İspanya Agencia Tributaria İspanyolca

Avrupa mevzuat hususları

Gümrük

Avrupa Birliği'ne (AB) veya Birleşik Krallık'a (duruma bağlı olarak) ürün ithal ediyorsanız, ithalatın gerçekleştirildiği ülkede geçerli olan yasa ve yönetmeliklerin [örneğin, AB'de Birlik Gümrük Yasası ve Birleşik Krallık'ta Vergilendirme (Sınır Ötesi Ticaret) Yasası] yanı sıra yürürlükteki gümrük yasalarına da uymanız gerekir. Amazon EU S.à r.l. veya herhangi bir Amazon iştiraki ya da bağlı ortaklığı (ayrım yapılmaksızın "Amazon" olarak tabir edilen ve kurumsal adı bir "Amazon adı" olan) adına ürün ithal etme veya kargo belgelerinizin herhangi bir yerinde Amazon'a atıfta bulunma yetkiniz olmadığını unutmayın. Aksi takdirde, kargolarınız taşıyıcı firmanın veya taşıma aracısının takdirine bağlı olarak çıkış adresine iade edilebilir, terk edilebilir ya da masraflar size ait olacak şekilde imha edilebilir.

Daha fazla bilgi için bkz. Vergilendirme ve Gümrük Birliği

İthalat yönetmelikleri, ülkeler arasında farklılık gösterebilir ve seçtiğiniz kargo yöntemine bağlıdır. Bu nedenle, şirketiniz adına ithalat sürecini takip edecek ve tabi olduğunuz tüm gereklilikleri anlamanıza yardımcı olacak bir lojistik sağlayıcısı (gümrük müşaviri veya taşıma aracısı gibi) ile çalışmanızı şiddetle öneririz.

Ticari fatura

Ürünleriniz size, üreticiye veya distribütöre ait tesislerden gönderilmeye hazır olduğunda, gönderici ticari faturayı hazırlar. Gümrük işlemlerinde yaşanabilecek gecikmelerin önlenmesi için ticari faturanın doğru olması kritik önem taşır. Bir AB ülkesine veya Birleşik Krallık'a ithalat yapılırken ticari faturaya aşağıdaki bilgiler dahil edilmelidir:

 • Fatura düzenleme tarihi
 • İhracatçının veya göndericinin (satıcı veya üretici) tam adı ve açık adresi
 • Göndericiye ait irtibat kişisi, şirket adı, adres ve vergi kimlik numarası bilgileri
 • Alıcı adresi. Şirketinizin yasal adını yazıp arkasına "Amazon Lojistik ile" ifadesini ekleyin. Bunun altına, ürünlerinizin teslim edileceği Amazon lojistik merkezinin adresini yazabilirsiniz. Bununla birlikte, bu adrese herhangi bir Amazon adı ekleme yetkiniz yoktur. Aşağıdaki örneğe bakın.
 • Kayıtlı ithalatçı: Şirketinizin veya ithalat temsilcinizin yasal adına ek olarak açık iletişim bilgilerini, Ekonomik Operatör Kayıt ve Tanımlama (EORI) numarasını ve ithalatın gerçekleştiği ülkede geçerli KDV kayıt numarasını (aşağıda örnek verilmiştir) belirtin. Ürünü göndermeden önce, şirketinizin veya temsilcinizin ithalatın gerçekleştiği ülkede kayıtlı ithalatçı olarak tüm kriterleri karşılayabileceğinden emin olmanızı öneririz. Bu bilgilerin boş bırakılması da kargonuzun reddedilmesine ve iade edilmesine neden olabilir.
  Önemli: Amazon, bir Amazon Lojistik envanteri gönderilirken ilgili lojistik merkezinin adı dahil olmak üzere, herhangi bir Amazon adının kayıtlı ithalatçı olarak kullanılmasını açıkça yasaklar. Kayıtlı ithalatçı olarak bir Amazon adı altında giriş yapmaya çalışan Amazon Lojistik envanter kargoları istisnasız olarak reddedilir ve masraflar göndericiye ait olacak şekilde iade edilir. Bu bilgilerin boş bırakılması da kargonuzun reddedilmesine ve iade edilmesine neden olabilir.
Örnek "Alıcı/Teslimat adresi" alanı Örnek "Kayıtlı ithalatçı" alanı
[Satıcının yasal adı] Amazon Lojistik ile

1401 Rue du Champ Rouge

45770 Saran, Fransa

[Satıcının yasal adı] veya [Satıcı temsilcisinin yasal adı]

1234 Rue de Lyon

9876 Paris, Fransa

EORI (Ekonomik Operatör Kayıt ve Tanımlama): XY123456789

KDV Numarası: YX87654321

Adreslerin farklı olduğuna dikkat edin. "Alıcı adresi" alanında Amazon lojistik merkezinin adresi yer alırken, "Kayıtlı ithalatçı" alanında satıcının veya satıcı temsilcisinin kayıtlı adresi yer almaktadır.

 • Amazon Lojistik Kargo Numarası (Amazon Lojistik referansı). Amazon satıcı hesabınızda kargoyu oluşturduğunuzda size bu numara verilir. Bu numara, Amazon'un gümrükle ilgili konularda kargonun Amazon Lojistik'e ait olduğunu hızla tespit edebilmesini sağlar. Seller Central'da size verilen Amazon Lojistik Kargo Numarasında "Amazon Lojistik" ifadesi geçmiyorsa faturanın görünür bir yerine bu ifadeyi ekleyin.
 • Faturalandırılan ürünlerin detaylı açıklaması. Aşağıdakiler dahil olmak üzere bazı gerekli bilgileri içermelidir:
  • Uyumlaştırılmış Tarife Çizelgesi Kodu (HTS Kodu)
  • Ürün adedi
  • Her ürünün değeri. Ticari değeri olmayan numuneler veya ürünler için gümrükte esas alınacak nominal bir değer veya adil piyasa değeri belirtilmelidir.
  • Bir kargodaki tüm ürünlerin toplam değeri
 • İşlemde kullanılan para birimi

Daha fazla bilgi de gerekebilir. Bu gereklilikler zamanla değişebilir. İthalat gerekliliklerini öğrenmek ve bunlara uymak sizin sorumluluğunuzdadır.

Ürünün türüne bağlı olarak, ithalat için ek sertifikalar ve lisanslar gerekli olabilir. Bunlara örnek olarak Uygunluk Beyanı, test raporları veya deri sertifikaları sayılabilir.

Yukarıda belirtilen belge gerekliliklerinin, sistem tarafından oluşturulan ve Teslimat Oluşturma İş Akışı'nda belirtilen belge gerekliliklerinden ayrı olduğunu unutmayın.

Lojistik sağlayıcınıza veya gümrük müşavirinize danışarak, hedef ülkeye ithalat yapmak için gerekli tüm belgelere sahip olduğunuzdan emin olun.

Teslimat için en iyi uygulamalar

Amazon lojistik merkezlerine yapılan teslimatlar için paletlerin boyutu ve lojistik merkezine teslimat yapabilecek araç türü dahil olmak üzere çeşitli gereklilikler vardır. Kargolarınızı Amazon lojistik merkezine göndermek üzere hazırlamak için bilmeniz gerekenler Amazon'a Amazon Lojistik envanteri gönderme sayfasında açıklanmıştır. Bu gerekliliklere ve en iyi uygulamalara dikkat ederek, envanterinizin lojistik merkezine ve müşterilerinize ulaştırılma sürecinde gecikmelerin önüne geçebilirsiniz.

Standart posta hizmetlerini kullanma

Kargolarınızı Amazon lojistik merkezlerine göndermek için China Post, Royal Mail, Parcelforce ve Deutsche Post gibi posta hizmetlerini kullanmanız önerilmez. Posta hizmetleri, kayıtlı ithalatçı gereklilikleri konusunda navlun veya ekspres taşıyıcı firma kargoları şartlarından farklı şartlara sahip olabilir. Ürünlerinizi göndermek için posta hizmetlerini kullanmanız halinde bir Amazon lojistik merkezine kayıtlı ithalatçı olarak ürün göndermeniz mümkün olmayabilir. Kargo seçeneği olarak bir posta hizmetini kullanmayı düşünüyorsanız kargoyu ithalatın gerçekleşeceği ülkedeki temsilcinizin adresine gönderebilir, kargo teslim edildikten sonra ürünleri Amazon lojistik merkezi adresine aktarabilirsiniz. Ürünleri göndermeden önce posta hizmetine, şirketinizin veya temsilcinizin kayıtlı ithalatçı olup olamayacağını danışmanızı öneririz.

Amazon Lojistik ithalat ve ihracat işlemleri hakkında ek bilgi için Envanter ithalatı ve ihracatı sayfasını okuyun.

Fikrî mülkiyet hakları

Ürünlerinizi Avrupa'da listelemek veya Avrupa içinde sınır ötesi satış yapmak için gerekli tüm fikrî mülkiyet haklarına (patentler, ticari markalar veya telif hakları gibi) sahip olduğunuzdan emin olmalısınız. Fikrî mülkiyet haklarının ihlal edilmemesi açısından bir markanın ürünlerini belirli bir ülkede satmak için (örneğin, fikrî mülkiyet lisansınızın yalnızca belirli bir ülkede geçerli olduğu durumlar) marka sahibinden izin almanız gerekebilir. Özellikle de ürünlerinizin sahte veya yasa dışı paralel ithalat yoluyla tedarik edilmiş olmadığına dikkat etmeniz gerekir.

Fikrî mülkiyet haklarınız yalnızca belirli bir ülkede geçerli olabileceğinden, ürünlerinizi listelemek istediğiniz her ülkenin fikrî mülkiyet kanunlarını araştırmalısınız.

Buna ek olarak, Avrupa'da kendi fikrî mülkiyetinizi korumak isteyebilirsiniz.

Diğer kaynaklar

Birleşik Krallık Fikrî Mülkiyet Ofisi İngilizce
Almanya GRUR Almanca
Almanya Patent ve Ticari Marka Ofisi Almanca
Fransa INPI Fransızca
İtalya Ufficio Italiano Brevetti e Marchi İtalyanca
İspanya Propiedad Intelectual İspanyolca
Türkiye Türk Patent ve Marka Kurumu Türkçe

Paralel İthalat

Fikrî mülkiyet hakkı sahipleri (özellikle ticari marka sahipleri, telif hakkı sahipleri ve bunlardan lisans alanlar), ürünlerini Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışından tedarik etmeniz durumunda bunları AEA'ya ithal etmenizi veya AEA'da satmanızı yasaklayabilir.

Bu yasak, hak sahibinin AEA'da aynı ürün türünü dağıtıp dağıtmamasından bağımsız olarak, hak sahibi AEA'da fikrî mülkiyet hakkına sahip olduğu sürece geçerlidir. Bu nedenle, Amazon'un AB pazaryerlerinde bu bölge dışından tedarik ettiğiniz markalı ürünleri veya medya ürünlerini listelemeyi planlıyorsanız uzmanlardan yasal tavsiye alın ve hak sahibinin böyle bir paralel ithalata itiraz etmediğinden emin olun. Aksi takdirde hak sahibi, fikrî mülkiyet ihlali nedeniyle Amazon'dan, Amazon'un AB pazaryerlerindeki liste kayıtlarınızı kaldırmasını isteyebilir. Fikrî mülkiyet ihlallerinin tekrarlanması, Amazon'da satış yapmaya devam etme olanağınızı da olumsuz etkiler.

AEA dışından tedarik edilen ürünün bu ülkede sunulan ürünlerden herhangi bir şekilde farklı olması durumunda (örneğin; ambalaj, garanti kapsamı, ürün varyasyonları), AEA dışından tedarik edilen ürünlerin AEA'da satılmak üzere hak sahibinin onayı ile paralel olarak ithal edilmesi, müşteri deneyimini etkileyebilir. Olumsuz müşteri değerlendirmelerinin önüne geçmek için ürününüzü uygun şekilde açıklayın.

Birleşik Krallık'taki yasalar, AEA'daki yasalara çok benzer. Siz, tedarikçiniz veya sürecin başlarındaki başka bir tedarikçi; fikrî mülkiyet hakkı sahibinin ürünlerini AEA'da ya da Birleşik Krallık'ta satmak için hak sahibinden onay almadığı sürece, hak sahibi, ürünlerini Birleşik Krallık'a ithal etmenizi veya Birleşik Krallık'ta satmanızı yasaklayabilir. Hak sahibinin, Birleşik Krallık'tan tedarik ettiğiniz bir ürünün AEA'da satışına onay vermemesi durumunda, söz konusu ürünün Birleşik Krallık dışındaki Amazon Avrupa pazaryerlerinde satılmasını yasaklayabileceğini unutmayın.

Daha fazla bilgi için bkz. Uluslararası Satıcılar İçin Önemli Bilgiler.

Daha fazla bilgi için bkz. Uluslararası Satıcılar İçin Önemli Bilgiler ve Amazon Fikrî Mülkiyet Politikası.

İşaretler ve etiketler

AB'de ve Birleşik Krallık'ta satılan ürünler için ürün işaretleri ve etiketleme gerekebilir. Örneğin:

 • "CE" işareti, birçok üründe (düşük voltajlı ekipman, tıbbi cihazlar, oyuncaklar, kişisel koruyucu donanımlar vb.) yer alması zorunlu olan bir AB uygunluk işaretidir. Ürünlerini "CE" ile işaretleyen üretici, ürünlerin ilgili Avrupa direktiflerinin gerekliliklerine uygun olduğunu beyan eder.
 • Birleşik Krallık'ta, aerosol ürünler ve daha önce CE işareti gerektiren ürünler için artık "UKCA" işareti gerekmektedir.
 • Avrupa'da kullanılan ve ürün veya ambalajlarınıza görünür bir şekilde eklemeniz gereken, ürüne özgü başka birçok işaret ve etiket (tekstil ürünleri, gıdayla temas eden ürünler, geri dönüşüm vb.) vardır. Ürün etiketlerinin genellikle ürünün satıldığı ülkenin dilinde olması gerekir.

AB'deki ve Birleşik Krallık'taki ürün işaretleri ve etiketleme gereklilikleri hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Diğer kaynaklar

Avrupa AB Standartları ve CE İşareti İngilizce
CE Uygunluk İşareti Almanca
Ürünlerin pazarlanması – CE uygunluk işareti Almanca
Birleşik Krallık Avrupa Komisyonu Ürün Direktifleri İngilizce
Almanya IXPOS: Almanya Ticaret Portalı İngilizce
Fransa Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes Fransızca
İtalya CE İşareti İtalyanca
İspanya Marcado-CE İspanyolca

Çevre, sağlık ve güvenlik

Kimyasallar – REACH/CLP

AB'de ve Birleşik Krallık'ta satılan ürünler, içerdiği kimyasallar veya bunların etiketlenme şekli ile ilgili gerekliliklere tabi olabilir. Bu ürünlerin tabi olabileceği başlıca gereklilikler aşağıda verilmiştir:

 • REACH, kimyasallara ve bunların güvenli biçimde kullanılmalarına ilişkin Avrupa yönetmeliğidir. Bu yönetmelik; kimyasal maddelerin kaydı, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtlanmasına ilişkin şartları düzenler. REACH yönetmeliğine göre üreticilerin ve ithalatçıların yapması gereken şeylerden biri, ürünlerindeki kimyasal maddelerin özellikleri hakkında bazı bilgiler toplamak ve bu bilgileri Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından yönetilen merkezi bir veri tabanına kaydetmektir.
 • REACH Yönetmeliği'ne ek olarak, ürünleriniz için Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (CLP Yönetmeliği) de geçerli olabilir. CLP Yönetmeliği, Birleşmiş Milletler düzeyinde kabul edilen sınıflandırma kriterlerini ve etiketleme kurallarını içerir. Buna, Küresel Olarak Uyumlaştırılmış Kimyasal Sınıflandırma ve Etiketleme Sistemi (GHS) adı da verilir. GHS, aynı zararlıların tüm dünyada standart şekilde tanımlanıp etiketlenmesi prensibine dayanır.
 • Birleşik Krallık'ta da ürünlerin içerdiği kimyasallar veya bunların etiketlenme şekli ile ilgili benzer gereklilikler vardır.

AB'de ve Birleşik Krallık'ta kimyasalların satışı hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer kaynaklar

Avrupa Kimyasallar her yerde. İngilizce
Avrupa Kimyasallar Ajansı Kısmen Almanca dilinde mevcuttur
Almanya Almanya REACH-CLP Yardım Masası Almanca
Chemikalien Almanca
Fransa REACH: Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie Fransızca
İtalya REACH: Ministero dell'Ambiente İtalyanca
İspanya REACH-CLP İspanyolca

Elektrikli ve elektronik ekipman – AEEE/RoHS

Elektrikli veya elektronik ekipman satıyorsanız, tehlikeli maddelere ilişkin gerekliliklere ve kullanım ömrü sonu yükümlülüklerine tabi olabilirsiniz. Bunların arasında; Tehlikeli Maddelerin Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar (RoHS) yönetmeliği veya atık elektrikli ve elektronik eşyaların (AEEE) toplanıp geri dönüştürülmesini düzenleyen Avrupa mevzuatı yer alır.

Birleşik Krallık'ta da RoHS'ye ve AEEE'lerin toplanıp geri dönüştürülmesine yönelik benzer gereklilikler mevcuttur.

AEEE yönetmeliklerinin tabi olabileceğiniz bazı gereklilikleri:

 • Ürünlerinizin görünür bir yerine "çarpıyla işaretlenmiş tekerlekli çöp kutusu" sembolü ekleme. Bu sembol, ürünün normal atık gibi çöpe atılmaması, belirli geri dönüşüm merkezlerinde işlenmesi gerektiğini ifade eder.
 • Bu kapsama giren ürünleri sattığınız Avrupa üye devletlerinde onaylı bir AEEE toplama ve geri dönüşüm programına katılma

RoHS kapsamındakiler de dahil olmak üzere tehlikeli maddelere yönelik AB'deki ve Birleşik Krallık'taki gereklilikler hakkında daha fazla bilgiye buradan ve AEEE kapsamındakiler de dahil olmak üzere kullanım ömrü sonu yükümlülükleriyle ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer kaynaklar

AB AEEE Yönetmeliğinin Yeniden Düzenlenmesi İngilizce
Birleşik Krallık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (EEE) İngilizce
Almanya Stiftung Elektro-Altgeräte Register Almanca
Fransa DEEE: Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie Fransızca
İtalya Centro Di Coordinamento RAEE İtalyanca
İspanya Registro de aparatos eléctricos y electrónicos İspanyolca

Bataryalar

Batarya veya bataryalı ürün satıyorsanız bu bataryalara ilişkin gerekliliklere tabi olabilirsiniz.

AB'deki Batarya Yönetmeliği. Batarya Yönetmeliği gereğince, batarya üreticileri ve distribütörleri özel yükümlülüklere tabidir. Birleşik Krallık'ta da benzer gereklilikler mevcuttur.

Tabi olabileceğiniz bazı gereklilikler şunlardır:

 • Bataryalarınızın görünür bir yerine "çarpıyla işaretlenmiş tekerlekli çöp kutusu" sembolü ekleme. Bu sembol, bataryanın normal atık gibi çöpe atılmaması, belirli geri dönüşüm merkezlerinde işlenmesi gerektiğini ifade eder.
 • Batarya sattığınız Avrupa üye devletlerinde yetkili bir batarya toplama ve geri dönüşüm programına katılma

AB'deki ve Birleşik Krallık'taki batarya kuralları hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer kaynaklar

AB Avrupa Komisyonu: Bataryalar İngilizce
Birleşik Krallık Çevre Ajansı: Bataryalar İngilizce
Almanya Bundesumweltamt BattG-Melderegister Almanca
Fransa Filières de responsabilité élargie du producteur (REP) Fransızca
İtalya Ministero dell'Ambiente İtalyanca
İspanya Registro de pilas y acumuladores İspanyolca

Paketleme ve ambalaj atıkları

AB'de ve Birleşik Krallık'ta sattığınız paketlenmiş ürünler belirli gerekliliklere tabidir.

AB'de sattığınız paketlenmiş ürünler, Avrupa Paketleme ve Ambalaj Atığı yönetmeliklerine uygun olmalıdır. Birleşik Krallık'ta da paketleme ve ambalaj atığı için benzer gereklilikler mevcuttur.

Tabi olabileceğiniz bazı gereklilikler şunlardır:

 • Ürünlerinizi sattığınız Avrupa üye devletlerinde yetkili bir ambalaj toplama ve geri dönüşüm programına katılma
 • Ambalajlarınızın görünür bir yerine geri dönüşüm sembolleri (örneğin, "yeşil nokta" sembolü) ekleme

AB'deki ve Birleşik Krallık'taki paketleme gereklilikleri hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Diğer kaynaklar

AB Paketleme ve Ambalaj Atıkları İngilizce
Birleşik Krallık Üreticinin sorumlulukları İngilizce
Almanya Abfall | Ressourcen Almanca
IXPOS İthalat Yönetmelikleri İngilizce
Fransa Les emballages Fransızca
İtalya Ministero dell'Ambiente İtalyanca
İspanya Ambalaj Yönetimi İngilizce

Ürün uyumluluğu

Fişler ve voltaj

Avrupa ülkelerinde birbirinden farklı türde fişler kullanılır. Örneğin Birleşik Krallık'ta 3 uçlu üçgen fişler kullanılırken, kıta Avrupası'nda 2 uçlu yuvarlak fişler kullanılır. Buna ek olarak, Avrupa'ya ithal ettiğiniz ürünler farklı voltajlarda çalışabilir.

Ürünlerinizi listelediğiniz ülkedeki fiş ve voltaj yönetmeliklerine uyduğunuzdan emin olun. Özellikle dikkat etmeniz gereken nokta, müşterilerinizin ürünlerinizi güvenle kullanabilmesidir. ziyaret edin.

AB ve Birleşik Krallık lojistik merkezlerinde hangi fişlerin ve prizlerin kabul edildiği hakkında daha fazla bilgi edinmek için Elektrikli Ürünlere İlişkin Gereklilikler: Fişler ve Prizler sayfasını ziyaret edin.

Diğer kaynaklar

Avrupa Elektrik Prizi ve Adaptör Fişine İlişkin Uluslararası Özet İngilizce
Birleşik Krallık DTI: ÜRÜN STANDARTLARI İngilizce
Fransa Legifrance – Retour à l'accueil Fransızca
Almanya IEC – Stecker & Steckdosen İngilizce
Verordnung über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt (1.ProdSV) Almanca
İtalya Testata MSE İtalyanca
İspanya Lazer Ölçüm Ürünü İspanyolca

Oyuncaklar

AB'de ve Birleşik Krallık'ta oyuncak satışıyla ilgili katı gereklilikler vardır.

Avrupa Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği gereklilikleri arasında, bir oyuncağın öngörülebilir ve normal kullanım süresi boyunca insan sağlığı veya güvenliği açısından herhangi bir tehlike oluşturmadan kullanılabilmesi yer alır. Ayrıca, ürünlere uygun kullanım koşullarını ve kısıtlamalarını belirten uyarılar eklemeniz gerekebilir.

Birleşik Krallık'ta da oyuncak güvenliğine yönelik benzer gereklilikler mevcuttur.

AB'deki ve Birleşik Krallık'taki oyuncak gereklilikleri hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

Diğer kaynaklar

Avrupa Oyuncak güvenliği Almanca
Birleşik Krallık DTI Oyuncak Güvenliği İngilizce
Almanya BMEL – Ürün Güvenliği Almanca
Sicheres Spielzeug Almanca
Fransa La sécurité des jouets Fransızca
İtalya Oyuncaklardan Sorumlu Sağlık Bakanlığı Kurumu İtalyanca
İspanya La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) İspanyolca

Tıbbi cihazlar

Tıbbi cihazlar, bandaj gibi basit ürünlerden en gelişmiş yaşam destek ünitelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Ürününüz tıbbi cihaz kategorisine giriyorsa, ilgili ürüne yönelik AB veya Birleşik Krallık gerekliliklerine tabi olabilirsiniz.

Tıbbi cihazlar, çeşitli gerekliliklere ve koşullara tabidir. Örneğin, tıbbi cihazlar düzgün bir şekilde vücuda yerleştirildiğinde, bakıma alındığında ve kullanıldığında hastaların veya kullanıcıların ve başka kişilerin güvenliğini ve sağlığını tehlikeye atmamalıdır.

AB'de ve Birleşik Krallık'ta tıbbi cihazlara yönelik gereklilikler hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer kaynaklar

Avrupa Avrupa Mevzuatı Özetleri Almanca
Tıbbi cihazlar İngilizce
Birleşik Krallık Sağlık ürünleri ve medikal ürünler: uluslararası ticaret yönetmelikleri İngilizce
Almanya BFARM – Tıbbi Cihazlar Almanca
Fransa ANSM: dispositifs médicaux Fransızca
İtalya Informazioni generali sugli avvisi di sicurezza – FSN (Saha Güvenliği Bildirimi) İtalyanca
İspanya AEMPS – Tıbbi Cihazlar İspanyolca

İlaçlar ve kozmetik ürünler

İlaçlar ve kozmetik ürünler, özel etiketleme ve paketleme gereklilikleri de dahil olmak üzere AB'deki ve Birleşik Krallık'taki çeşitli yönetmeliklere tabidir. Yönetmeliklerin yalnızca bir kısmı birbiriyle uyumlu hale getirilmiştir. Örneğin bazı Avrupa üye devletlerinde reçetesiz olarak satılan bir ürün, başka ülkelerde yasalar gereği yalnızca eczanelerde ve reçeteli olarak satılıyor olabilir.

AB ve Birleşik Krallık'taki kozmetik ürün gereklilikleri hakkında daha fazla bilgiye buradan ve ilaç gereklilikleri hakkında daha fazla bilgiye ise buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer kaynaklar

Avrupa İlaçlar ve kozmetik ürünler Almanca
Kozmetik İngilizce
Birleşik Krallık İlaçların ve Tıbbi Cihazların Düzenlenmesi İngilizce
Almanya BFARM – Tıbbi Ürünler Almanca
Bundesministerium für Gesundheit – Arzneimitteldaten Zentral und Transparent Almanca
Fransa ANSM: produits cosmétiques Fransızca
ANSM: medicaments Fransızca
İtalya Informazioni generali sugli avvisi di sicurezza – FSN (Saha Güvenliği Bildirimi) İtalyanca
İspanya Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud İspanyolca

Gıda

Gıda ve gıda ürünleri, AB'de ve Birleşik Krallık'ta birçok yönetmeliğe tabidir. Bu yönetmeliklerle; gıda ve gıda ürünlerinin hijyeni, hayvan sağlığı ve refahı, bitki sağlığı ve yabancı madde kaynaklı kontaminasyon riski konularında yüksek kalite standartlarına uyulması amaçlanmaktadır.

Örneğin yönetmelikler, diğer pek çok konunun yanı sıra aşağıdakileri içerir:

 • Gıda ürünleri için uygun etiketleme kurallarını belirtme. Ürün etiketlerinin genellikle ürünün satıldığı ülkenin dilinde olması gerekir.
 • Bazı Avrupa üye devletlerinde içecek ambalajları için zorunlu para iadesi ve geri dönüşüm programları oluşturma

Bazı AB ülkelerine veya Birleşik Krallık'a ithal edebileceğiniz gıda ürünlerine ilişkin kısıtlamalar da olabilir.

AB'deki ve Birleşik Krallık'taki gıda yönetmelikleri hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki bağlantılardan edinebilirsiniz:

Diğer kaynaklar

Avrupa Avrupa: Gıda Güvenliği Almanca
Avrupa: Sağlık ve Tüketiciler – Gıda İngilizce
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi Almanca
Birleşik Krallık Gıda Standartları Ajansı İngilizce
Almanya FMFA – Gıda Almanca
BLL – Kennzeichnung Almanca
Fransa ANSES Fransızca
DGCCRF Fransızca
İtalya Alimenti İtalyanca
İspanya Alimentación İspanyolca

More: Birleşik Krallık'a ithalatı kısıtlanmış ürünlerin listesine bakın.

Tüketici hakları

Bu tüketici haklarının yalnızca tasvir amacıyla açıklandığını ve yasal tavsiye teşkil etmediğini veya Amazon ile ya da doğrudan tüketiciyle üzerinde anlaşmış olabileceğiniz herhangi bir sözleşme yükümlülüğünün yerini almayacağını unutmayın.

Uluslararası satıcılar için geçerli olan kurallar hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız buradan Global Satış Uluslararası Satıcı Kuralları sayfasını inceleyin.

İptal hakkı

Avrupa Birliği'ndeki ve Birleşik Krallık'taki tüketiciler, bazı istisnalar dışında, internetten bir sipariş verdiğinde, siparişteki en son ürünü (birlikte satın alındığı halde ayrı ayrı teslim edilen ürünler varsa) teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içinde satın alma işlemini iptal etme hakkına sahiptir. Sizden kaynaklanan bir hata olmasa bile ürün fiyatının ve kargo ücretlerinin iadesini yapmanız gerekir. Aşağıdakilerden biri söz konusu olmadığı sürece tüm masraflar için para iadesi yapmak zorunda kalmayabilirsiniz:


 1. Sizden kaynaklanan bir hata var.
 2. Tüketici için tüm masrafları üstlenmeyi kabul ettiniz.
 3. Yasal olarak açıklamanız gereken maliyetleri müşteriye açıklamadınız veya bildirmediniz.

Örneğin, ürünün normal kargo masrafını iade etmeniz gerekse de müşterinin seçtiği ekspres teslimat veya hediye paketi gibi ek hizmetlerin masraflarını karşılamanız gerekmez. Benzer şekilde, tüketiciyi açıkça bilgilendirdiğiniz takdirde ürünün size iade edilmesi sürecinde oluşacak masrafları üstlenmeniz gerekmez.

Bu tüketici haklarının, Amazon veya doğrudan tüketici ile aranızdaki anlaşma gereği gözetmeniz gereken iade haklarına (örneğin 30 gün iade garantisi) ek olarak sunulduğunu unutmayın.

Diğer kaynaklar

Avrupa Tüketici Hakları Yönetmeliği İngilizce
Birleşik Krallık Birleşik Krallık'ta işletmeler için çevrimiçi ve mesafeli satış İngilizce
Almanya Verbraucherportal Almanca
Fransa Loi consommation: e-commerce Fransızca
Achat à mesafe: droit de rétractation du consommateur
İtalya Tüketici hakları üzerine on buyruk İtalyanca
Tüketici haklarıyla ilgili bilgi malzemeleri
İspanya Derechos básicos de Los consumidores İspanyolca

Yasal garanti

AB tüketicinin korunması kanunlarına göre, ürün satıcıları AB'de satışını yaptıkları ürünler için 2 yıllık Yasal Garanti sunmalıdır. Bu, teslim edildiği tarihten itibaren 2 yıl içinde arızalanan ürünleri onarmanız, değiştirmeniz veya ürün bedelini iade etmeniz gerektiği anlamına gelir. Çoğu AB ülkesinde, teslimattan itibaren 6 ay içinde ortaya çıkan herhangi bir kusurun teslimat sırasında da mevcut olduğu varsayılır ve bu nedenle ürünü onarmanız, değiştirmeniz veya ürün bedelini iade etmeniz gerekir. Çoğu AB ülkesinde (Fransa hariç), ilk 6 ay dolduktan sonra müşteriden kusurun teslim sırasında zaten mevcut olduğunu kanıtlamasını talep edebilirsiniz. Bu bağlantıya tıklayarak ulaşabileceğiniz Avrupa Komisyonu sayfasında Yasal Garanti hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Bu Yasal Garanti yükümlülüğü, müşteri iadelerini Amazon İade Politikası'na göre işleme yükümlülüğünüze ek olarak uygulanır.

Diğer kaynaklar

Avrupa Satış ve Garantiler İngilizce
Birleşik Krallık İadeleri kabul etme ve para iadesi yapma İngilizce
Almanya Verbraucherportal Almanca
Fransa Achat à distance: livraison du bien ou exécution de la prestation Fransızca
Garantie légale de conformité
İtalya Yasal garanti ile ilgili talimatlar İtalyanca
İspanya Derechos básicos de Los consumidores İspanyolca

Aracı kullanmak ve kişiselleştirilmiş yardım almak için oturum açın (masaüstü tarayıcı gerekli). Oturum aç


Yüz Milyonlarca Müşteriye Erişin

Amazon'da Satış Yapmaya Başlayın


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates