Amazon'da sat Oturum aç
Bu madde, şurada yapılacak satışlar için uygulanır: Almanya (anakara)

Amerika Birleşik Devletleri Vergi ve Mevzuat Hususları

Önemli: Bu sayfadaki bilgiler; vergilere, yasalara yönelik ya da başka bir profesyonel öneri olarak değerlendirilemez ve bu şekilde kullanılmamalıdır. Sorularınızı profesyonel danışmanlara yöneltmelisiniz.

Vergi kimlik bilgilerinin toplanması ve doğrulanması (vergi anketi)

US'de vergi mükellefiyseniz satıcı hesabınızdaki vergi anketini tamamlayarak gerekli vergi kimlik bilgilerini Amazon'a W-9 veya W-8BEN formu şeklinde iletebilirsiniz. US vergi mükellefleri için vergi kanunlarının uygulanması adına ABD Milli Gelirler İdaresi (IRS) tarafından bir Vergi Kimlik Numarası talep edilmektedir. Vergi Kimlik Numarası, çoğu durumda İşveren Kimlik Numarası (EIN) veya Sosyal Güvenlik Numarasıdır (SSN).

Yabancı bir satıcı olsanız ve US'de vergi mükellefi olmasanız bile vergi anketini tamamlamanız gerekir. Vergi anketi sorularına verdiğiniz yanıtlar sonucunda, uygun vergi formu sizin yerinize oluşturulur. IRS mevzuatı, US'de vergi mükellefi olmayanların US vergi raporlama gerekliliklerinden muaf tutulmaları için W-8BEN Formunu doldurup Amazon'a iletmelerini şart koşar.

Diğer kaynaklar

Üçüncü Taraf Ödeme İşlemleriyle İlgili IRS Raporlama Mevzuatı

Tarife ve gümrük vergisi oranları sistemi

Yürürlükteki gümrük ve vergi gereklilikleri dahil olmak üzere, tüm US gümrük yasalarına ve yönetmeliklerine uymak satıcının sorumluluğundadır. İster birey ister ticari kuruluş tarafından olsun, ABD'ye mal ithal edilirken ithalat vergileri ödenir. Bazı mallar vergiye tabi değildir. US Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, ithalatçıların lisansa veya izne sahip olmalarını şart koşmaz. Diğer kurumlar, ithal edilen ürünlere bağlı olarak izin, lisans veya başka bir sertifika gerektirebilir.

Not: Tüm malların yürürlükteki yasal gerekliliklere uyduğundan emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır.

Gümrük giriş beyannamelerinde ithalatçı numaranız istenir. Bu, IRS işletme sicil numaranızdır veya işletmeniz IRS'e kayıtlı değilse ya da bir işletmeniz yoksa, Sosyal Güvenlik Numaranızdır.

Gümrük müşavirleri

ABD'ye ticari bir taşıyıcı firma tarafından getirilen malların girişi, kayıtlı ithalatçı tarafından yapılmalıdır. Kayıtlı ithalatçı; ürün sahibi, satın alan taraf veya bu tarafın yetkili sürekli çalışanı pozisyonunda olabilir ya da ürün sahibi, satın alan taraf veya alıcı tarafından belirlenen lisanslı gümrük müşaviri olabilir. Gümrük müşavirleri, ithal malların gümrükten çekilmesi de dahil olmak üzere gümrük ile ilgili konularda US gümrük yasaları uyarınca ithalatçılar için aracı olarak hareket etme yetkisine sahip yegane kişilerdir. Gümrük müşavirleri, gerekli gümrük giriş beyanlarını hazırlamak ve dosyalamak, ödenmemiş vergilerin ödemelerini düzenlemek, Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP) gözetimindeki malları teslim almak için gereken adımları atmak ve gümrük ile ilgili konularda ithalatçıları (yani işletmelerin yöneticilerini) temsil etmek üzere CBP lisansına sahip olan bireyler veya firmalardır. Bu hizmetler için tahsil edilen ücretler, gümrük müşavirine ve gerçekleştirilen hizmetlerin kapsamına göre değişebilir.

Gümrük müşaviri bulmak için US Gümrük ve Sınır Koruma Birimi web sitesinin Limanlar bölümünü ziyaret edin. İthalat yapacağınız eyaleti seçin, şehre tıklayın, ardından şehir bilgilerinin altında Müşavir listesini içeren bir bağlantı bulun.

Yerleşik olmayan ithalatçı gereklilikleri

Malların ABD'ye girişi, yerleşik olmayan (yabancı) bir kayıtlı ithalatçı tarafından yapılabilir. Yerleşik olmayan bireyler, ortaklar veya yabancı şirketler yerleşik olmayan kayıtlı ithalatçı olmak için şunları yapmalıdır:

  • Yerleşik bir aracı atamak: Yerleşik olmayan (yabancı) bir kayıtlı ithalatçı, kendi adına belgeleri alması için yerleşik bir aracı atamalıdır. Yerleşik olmayan kayıtlı ithalatçılar genellikle gümrük müşavirlerini yerleşik aracı olarak belirler. Yerleşik olmayan kayıtlı ithalatçı, bu atamayı yazılı bir vekaletname vasıtasıyla yapar.
  • Teminat mektubu sağlamak: Gümrük mevzuatı uyarınca kayıtlı ithalatçının, yerleşik bir kefil şirket tarafından onaylanan bir ithal ürün girişi teminat mektubu (sürekli giriş teminatı olarak da bilinir) ibraz etmesi gerekir. Bu teminat mektubu iki amaca hizmet eder. Birincisi, kayıtlı ithalatçı tespit edilen vergileri ödemezse gümrük için teminat mektubuna başvurulabilir. İkincisi, kayıtlı ithalatçı, teminat mektubu koşullarının ihlali sonucunda ortaya çıkan herhangi bir tasfiye edilmiş hasar için bu mektubun koşullarına tabidir. Teminat mektubunun koşullarından bazıları şunlardır: vergilerin ve ücretlerin ödenmesi, girişin zamanında yapılması veya tamamlanması ve ithalatla ilgili gerekli belgelerin ve kanıtların oluşturulması ve 5 yıl boyunca saklanması. Gümrük birimi, onaylı kefil şirketlerin bir listesini tutar. Kefil şirketler, kayıtlı ithalatçının gümrük vergilerini ve ücretlerini ödemek için yeterli kaynağa sahip olmasından emin olmak üzere genellikle belirli finansal bilgiler talep eder. Gümrük müşaviri, teminat mektubu için kefil bulma ve teminat belgelerini hazırlama konusunda yardımcı olabilir.
  • Kayıtlı ithalatçı numarası edinmek: Kayıtlı ithalatçı, bir kayıtlı ithalatçı kimlik numarası için US Gümrük Birimi'ne başvurmalıdır. (bu genellikle US şirketlerinin IRS numarası veya US Gümrük Birimi tarafından yabancı kuruluşlara atanan bir numaradır). Gümrük müşavirleri de numara edinme konusunda yardımcı olabilir.

Fikrî mülkiyet hakları

Ürünlerinizi ABD'de listelemek için gerekli tüm fikrî mülkiyet haklarına (patentler, ticari markalar veya telif hakları gibi) sahip olduğunuzdan emin olmalısınız. Özellikle, ürünlerinizin sahte olmamasına önem göstermelisiniz. Yasaklanmış fikrî mülkiyet ürünleri listelemenin, liste kayıtlarınızın iptaline veya satış yetkilerinizin askıya alınmasına ya da kaldırılmasına neden olabileceğini unutmayın. Satıcılar, sundukları ürünlerin başkalarının fikrî mülkiyet haklarını ihlal etmemesini sağlamaktan sorumludur.

Bir ürün detay sayfası veya liste kaydındaki içeriğin yasaklı olduğunu, yasa dışı olabileceğini ya da uygunsuz nitelik taşıdığını tespit edersek bunu önceden bildirimde bulunmaksızın kaldırabiliriz.

Ürün uyumluluğu

US'ye ithalatı kısıtlanmış ürünlere bakın.

Avrupa'daki satıcılar için ek bilgiler

Amazon, Avrupa'daki KDV kurallarına göre, EU veya UK KDV kayıt numarası olmayan ve bir EU üyesi ülkede ya da UK'de yerleşik bulunan satıcılar tarafından Amazon sitesinde yapılan satışlara ilişkin Amazon'da Satış ücretlerinin KDV değerini hesaplar ve bu vergiyi toplar. Amazon, yerleşik olduğunuz ülkede uygulanan standart KDV oranını tahsil eder ve yerel yasaların zorunlu kılması durumunda size bir fatura gönderir. Daha fazla bilgi için bu Avrupa Komisyonu web sayfasına bakın.

Bir Avrupa ülkesinde ikamet ediyorsanız ve bir Avrupa KDV kayıt numaranız varsa Amazon'da Satış ücretlerinize KDV'nin uygulanmasını önlemek için KDV kayıt numaranızı bildirin. Seller Central'da Ayarlar, Hesap Bilgisi seçeneklerine tıklayın, ardından Vergi Bilgisi bölümünde KDV Bilgisi seçeneğine tıklayın.

Avrupa'da KDV hakkında daha fazla bilgi için Avrupa Vergi ve Mevzuat Hususları yardım sayfasına bakın.

Pazaryeri Stopaj Vergisi Hususları

Amazon, siparişinizin varış noktasına bağlı olarak geçerli ulusal, eyalete ait veya yerel satış ya da kullanım vergilerini, mal ve hizmet vergilerini (GST) veya katma değer vergilerini (KDV) (toplu olarak "Vergiler" şeklinde adlandırılır) hesaplamak, tahsil etmek ve ödemekle hukuken yükümlü olabilir. Daha fazla bilgi için:

Aracı kullanmak ve kişiselleştirilmiş yardım almak için oturum açın (masaüstü tarayıcı gerekli). Oturum aç


Yüz Milyonlarca Müşteriye Erişin

Amazon'da Satış Yapmaya Başlayın


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates